Väteperoxid

7 produkter

   Krämig väteperoxid  , blandas med hårfärg eller blekningspulver enligt hårfärgens eller blekningpulvers bruksanvisning.  Det finns olika styrkor

  vol 10, vol 20, vol 30 eller vol 40

  Försiktighetsåtgärder: Innehåller väteperoxid. Undvik kontakt med ögonen. Om produkten kommer i ögonen, skölj genast med vatten. Försvaras utom räckhåll för barn. Använd lämpliga handskar. Endast för yrkesmässigt bruk.

   

  Endast yrkesmässig användning

  Produkten inte är avsedd för barn under 16 år

  7 produkter
  Väteperoxid krämig 3 % 1000 ml
  Sibel
  89 kr
  Väteperoxid krämig 6% 1000 ml
  Sibel
  89 kr
  Väteperoxid krämig  12% 1000 ml
  Väteperoxid krämig 12% 1000 ml
  Sibel
  89 kr
  Nyligen visade