Väteperoxid

9 produkter

   Krämig väteperoxid  , blandas med hårfärg eller blekningspulver enligt hårfärgens eller blekningpulvers bruksanvisning.  Det finns olika styrkor 

  vol 7, vol 10, vol 20, vol 30 eller vol 40

  Försiktighetsåtgärder: Innehåller väteperoxid. Undvik kontakt med ögonen. Om produkten kommer i ögonen, skölj genast med vatten. Försvaras utom räckhåll för barn. Använd lämpliga handskar. Endast för yrkesmässigt bruk.


  Endast yrkesmässig användning

  Produkten inte är avsedd för barn under 16 år

  9 produkter
  Nyligen visade