Krämig väteperoxid  , blandas med hårfärg eller blekningspulver enligt hårfärgens eller blekningpulvers bruksanvisning.  Det finns olina styrkor

  vol 10, vol 20, vol 30 eller vol 40

  Försiktighetsåtgärder: Innehåller väteperoxid. Undvik kontakt med ögonen. Om produkten kommer i ögonen, skölj genast med vatten. Försvaras utom räckhåll för barn. Använd lämpliga handskar. Endast för yrkesmässigt bruk.

   

  Endast yrkesmässig användning

  Produkten inte är avsedd för barn under 16 år

  10 produkter
  Nyligen visade