Personuppgifter

Radera , ändra personuppgifter

Det är frivilligt att lämna personuppgifter. Om du inte vill att dina personuppgifter ska användas av oss ber vi dig att antingen ringa oss på telefonnummer 040-931033, mejla till oss på info@lottoff.se eller skriva till   

K.D Lott Hair Trend AB, Kabingatan 13, 212 39 Malmö och meddela oss detta.