Personuppgifter

Personuppgifter
Lottoff.se behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera dina köp, för marknadsföringsändamål genom nyhetsbrev och för att kunna utveckla våra produkter och tjänster.
Vi garanterar att inga uppgifter om dig kommer att säljas vidare till tredje part. Lottoff.se använder uppgifter från kundregistret för utskick om våra produkter och nyheter. Vi garanterar att inga uppgifter om dig säljs eller används till reklamutskick från tredje part, utan endast används av Lottoff Online Shop.
Din e-postadress används till orderbekräftelsen samt till övrig information om din beställning. Vill du göra ändring av dina uppgifter eller vill du bli borttagen ur vårt kundregister ber vi dig kontakta oss.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar endast information så länge som anses vara fördelaktigt för dig, nödvändigt för att vi ska kunna utföra våra åtaganden gentemot dig samt för att möta de lagstadgade lagringstiderna. Tre år från sista köp kommer du att finnas i vår kunddatabas, om du skulle vilja bli borttagen tidigare än så var vänlig kontakta info@lottoff.se 

Skickar lottoff.se personuppgifter till tredje part?

När du handlar hos lottoff.se skickar vi adress- och kontaktuppgifterna vidare till fraktföretaget (DHL ) som  levererar din beställning . Du har möjlighet att avbryta köpet om du inte vill att fraktleverantören i fråga ska få del av dina personuppgifter.  

Förutom fraktföretaget skickar vi information till Svea vid slutförandet av varje online-köp, så Svea kan  hantera betalningstransaktionen. Följande personuppgifter skickas till Svea:  Personnummer (valfritt, endast vid fakturaköp), Namn ,Adress ,Telefonnummer ,E-mail  och IP-adress .

Du har möjlighet att avbryta köpet om du inte vill att betalningsleverantören i fråga ska få del av dina personuppgifter.  

Vid behov kan vår betalningsleverantör kräva att du anger andra uppgifter under din betalningstransaktion, som sker via en krypterad direktanslutning mellan din webbläsare och betalningsleverantörens server. I så fall kräver betalningsleverantör bara sådana uppgifter som erfordras för att hantera din betalning.  Lottoff.se lämnar inte ut din information på annat sätt till tredje part, såvida vi inte är skyldiga att göra detta enligt lag eller i samband med rättsligt anspråk eller förfarande.